Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương)
Lĩnh vực TTHC Xuất bản in và Phát hành
Cơ quan giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông
Nội dung

Mã thủ tục: 2.001564

Số quyết định: 612/QĐ-UBND

Tên thủ tục: Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương)

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực: Xuất Bản, In và Phát hành

Trình tự thực hiện:

- Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (trừ cơ sở in sự nghiệp in phục vụ nội bộ, không in kinh doanh).

- Trước khi thực hiện, cơ sở in phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở phải cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

5 Ngày

 

Phí : 0 Đồng (Không có)

 

Nộp trực tiếp

 

Dịch vụ bưu chính

 

5 Ngày

 

Phí : 0 Đồng (Không có)

 

Nộp qua hệ thống bưu chính

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

 4. Mẫu số 20- Đơn đề nghị cấp GPHĐ In gia công cho NN.doc​Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in

 

 

Bản chính: 2
Bản sao: 0

 

Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

 

Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt

 

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

 

Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được ủy quyền đặt in

 

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã

Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận HS:

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

19/2012/QH13

 

Luật Xuất bản

 

20/11/2012

 

Quốc hội

195/2013/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

 

21/11/2013

 

Chính phủ

 

01/2020/TT-BTTTT

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

 

07/02/2020

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

23/2023/TT-BTTTTThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản31/02/2023Bộ Thông tin và Truyền thông

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có

Từ khóa: Không có thông tin

Mô tả: Không có thông tin