Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương)
Lĩnh vực TTHC Xuất bản in và Phát hành
Cơ quan giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông
Nội dung

Mã thủ tục: 2.001564.000.00.00.H25

Số quyết định: 1875/QĐ-UBND

Tên thủ tục: Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương)

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực: Xuất Bản, In và Phát hành

Trình tự thực hiện:

- Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (trừ cơ sở in sự nghiệp in phục vụ nội bộ, không in kinh doanh). - Trước khi thực hiện, cơ sở in phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và truyền thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở phải cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

05 Ngày làm việc

 

Phí : không có

 

 

Dịch vụ bưu chính

 

05 Ngày làm việc

 

Phí : không có

 

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

 

Mẫu số 20.doc

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in

 

 

Bản chính: 2
Bản sao: 0

 

Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

 

Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt

 

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

 

Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in

 

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã

Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm phục vụ hành chính công, số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

 19/2012/QH13

 

Luật 19/2012/QH13

 

20-11-2012

 

Quốc Hội

 

195/2013/NĐ-CP

 

Nghị định 195/2013/NĐ-CP

 

21-11-2013

 

Chính phủ

​01/2020/TT-BTTTT​

Thông tư 01/2020/TT-BTTTT

07/02/2020

Bộ Thông tin và Truyền thông

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có

Từ khóa: Không có thông tin

Mô tả: Không có thông tin​