Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)
Lĩnh vực TTHC Xuất bản in và Phát hành
Cơ quan giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông
Nội dung

Mã thủ tục: 2.001584

Số quyết định: 612/QĐ-UBND

Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực: Xuất Bản, In và Phát hành

Trình tự thực hiện:

- Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm bị mất hoặc bị hư hỏng, cơ sở in lập hồ sơ gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam đề nghị cấp lại giấy phép.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

03 Ngày làm việc

 

Phí : 0 Đồng (Không có)

 

Nộp trực tiếp

 

Trực tuyến

 

03 Ngày làm việc

 

Phí : 0 Đồng (Không có)

 

Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ bưu chính

 

03 Ngày làm việc

 

Phí : 0 Đồng (Không có)

 

Nộp qua dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo Mẫu số 18.

Mẫu số 18- Đơn đề nghị cấp đổi ,cấp lại GPHĐ In.doc

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã

Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận HS:

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

19/2012/QH13

 

Luật Xuất bản

 

20/11/2012

 

Quốc hội

 

195/2013/NĐ-CP

 

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

 

21/11/2013

 

Chính phủ

 

01/2020/TT-BTTTT

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

 

07/02/2020

Bộ Thông tin và Truyền thông
23/2023/TT-BTTTTThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản31/02/2023Bộ Thông tin và Truyền thông

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có

Từ khóa: Không có thông tin

Mô tả: Không có thông tin