Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế Quản lý hệ thống một cửa điện tử tỉnh Hà Nam

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế Quản lý hệ thống một cửa điện tử tỉnh Hà Nam
Ngày 17/7/2013, Sở Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 281/STTTT-CNTT gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quy chế Quản lý hệ thống một cửa điện tử tỉnh Hà Nam.
Dự thảo Quy chế tải về tại đây;
Ý kiến góp ý của Quý đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/7/2013.