Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
10/11/2017
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-STTTT ngày 11/9/2017 về thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi tắt là đại lý). Từ ngày 14/9/2017 đến ngày 14/10/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với 55 đại lý.
04/12/2015
Ngày 10/11/2015, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Tờ trình số 24/T.Tr- UBND của UBND xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm về việc đề nghị trả lời mức độ ảnh hưởng của sóng vô tuyến tại các trạm BTS. Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: