Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VNPT Hà Nam chuyển dịch hạ tầng viễn thông để thúc đẩy chuyển đổi số

Thông tin phát triển ngành  
VNPT Hà Nam chuyển dịch hạ tầng viễn thông để thúc đẩy chuyển đổi số
Trong 02 năm gần đây, dịch bệnh Covid-19 xảy ra khiến cả thế giới chao đảo, gây thiệt hại nặng nền cho nền kinh tế, chính điều đó đã buộc các tổ chức, doanh nghiệp phải đi nhanh hơn trên con đường chuyển đổi số cũng như tái khẳng định chuyển đổi số đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Áp lực buộc phải đổi mới sáng tạo, phát triển vươn lên trong môi trường cạnh tranh vừa sôi động, vừa khắc nghiệt đã khiến cho chuyển đổi số trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên khắp các lĩnh vực. Ngành viễn thông Việt Nam nói chung và VNPT Hà Nam nói riêng không nằm ngoài xu thế đó.

Ý thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, thực hiện chiến lược VNPT 4.0 của tập đoàn VNPT, trong đó mục tiêu của VNPT là chuyển đổi từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống để từng bước trở thành nhà cung cấp dịch vụ số, một đơn vị dẫn đầu về chuyển đổi số quốc gia, VNPT Hà Nam trở thành đơn vị đi đầu trong việc chuyển đổi số cho chính quyền địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. VNPT đã tập trung thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trên 03 trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Để làm được điều đó, VNPT đã tập trung vào 05 lĩnh vực: Hạ tầng thiết bị, hạ tầng kết nối, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng phần mềm và hạ tầng nhân lực.

Về hạ tầng thiết bị, Tập đoàn VNPT tập trung xây dựng và đưa vào khai thác các thiết bị có công nghệ hiện đại, Datacenter đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier 3 tại Nam Thăng Long, Tân Thuận, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tiền Giang và một số tỉnh khác...

Về hạ tầng kết nối, với các dịch vụ băng rộng cố định hiện nay như: Mạng truyền số liệu chuyên dùng, Fibervnn, Metronet, Internet trực tiếp, truyền hình hội nghị... VNPT Hà Nam luôn sẵn sàng cung cấp cho các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kết nối thực hiện chuyển đổi số, với chính sách giá hợp lý, tốc độ nhân đôi để phục vụ nhu cầu truyền dữ liệu ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó mạng di động 4G của VNPT Hà Nam trong những năm qua cũng được mở rộng nhanh chóng. Tính đến cuối năm 2021 trên toàn tỉnh có hơn 247 trạm 4G phục vụ tốt cho việc sử dụng các ứng dụng số trên nền tảng Mobile. VNPT cũng là một trong những nhà mạng sớm đưa vào thử nghiệm dịch vụ 5G tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để khách hàng trải nghiệm, sẵn sàng triển khai trên diện rộng trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ mới đòi hỏi truyền dữ liệu lớn, tốc độ cao và chất lượng hơn.

Về hạ tầng dữ liệu, VNPT nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu, do dữ liệu được xem là loại “dầu mỏ" của nền kinh tế số nên VNPT đã chủ động xây dựng chuẩn hoá kho dữ liệu khổng lồ của mình để phục vụ công tác chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường... nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và làm nền tảng để thông minh hoá doanh nghiệp. Cùng với đó, VNPT cũng tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nhiều dữ liệu như: dữ liệu dân cư, dữ liệu y tế, dữ liệu giáo dục, dữ liệu đất đai môi trường... góp phần to lớn trong xây dựng cơ sở dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương làm tiền đề xây dựng dữ liệu dùng chung quốc gia. Tuy nhiên, theo thống kê 80% tài nguyên dữ liệu của nước ta được đặt tại các Datacenter ở nước ngoài, đây là một điều đáng tiếc cho các doanh nghiệp Viễn thông - công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Về hạ tầng ứng dụng, với tiềm lực của mình, VNPT đã xây dưng rất nhiều giải pháp công nghệ mang tính nền tảng quốc gia và các sản phẩm phần mềm để phục vụ cho việc chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực. Khối chính quyền, Y tế, giáo dục với các phần mềm nền tảng điển hình như: Cổng dịch vụ công quốc gia, trục liên thông quốc gia VXP, Trung tâm điều hành thông minh IOC; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phần mềm Vnedu, VNPT-HIS, y tế cơ sở, VNPT- Office, VNPT- Igate, Vnportal, Quản lý lưu trú, VNPT- Pharamacy, VNPT- CA, hoá đơn điện tử... Trong đó có nhiều sản phẩm đạt được các giải thưởng danh tiếng về công nghệ thông tin ở Châu Á và thế giới.

Về hạ tầng nhân lực, để đủ nguồn lực công nghệ thông tin có trình độ cao phục vụ cho việc chuyển đổi số, VNPT ngoài đội ngũ công nghệ thông tin chuyên nghiệp tập trung sản xuất, triển khai phần mềm như: VNPT - IT, VNPT- Media, các Trung tâm công nghệ thông tin ở tất cả các tỉnh thành, VNPT hàng năm vẫn tiếp tục tuyển dụng, đào tạo nâng cao theo chuẩn quốc tế, có chính sách khen thưởng cho các cá nhân lấy được chứng chỉ quốc tế về quản trị mạng, an toàn thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu... Trong năm 2021, VNPT Hà Nam đã cử trên 10 nhân sự đi đào tạo các chứng chỉ quốc tế, các nhân sự được cử đi đều đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, để từng bước dịch chuyển thành doanh nghiệp số, VNPT Hà Nam đã, đang và tiếp tục tiến hành đào tạo thêm cho đội ngũ lao động, kể cả công nhân đều có khung chuẩn đào tạo để thích nghi với thời đại số.

Có thể thấy, VNPT Hà Nam đã thích ứng nhanh với sự thay đổi về công nghệ, bắt nhịp kịp thời với xu thế chuyển đổi số, nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng từ một nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang một doanh nghiệp số, trong đó cơ bản đã dịch chuyển 5 loại hạ tầng cốt lõi gồm hạ tầng thiết bị, hạ tầng kết nối, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng phần mềm và hạ tầng nhân lực. Sự chuyển dịch này thúc đẩy kịp thời cho công tác chuyển dổi số nội bộ của bản thân VNPT Hà Nam, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số cho chính quyền và các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà./.​