Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” và “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” và “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”
Ngày 12/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 777/STTTT-TTBCXB  về việc tuyên truyền “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” và “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tuyên truyền về lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào và các thành tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay; ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022), Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977  - 18/7/2022), các hoạt động kỷ niệm trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử Lào. Tuyên truyền về lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia và các thành tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay; ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022), các hoạt động kỷ niệm trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022" và giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử Campuchia. Tuyên truyền cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

Đề nghị các cơ quan xuất bản bản tin, có cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022" trên bản tin, cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

Đối với “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022", hoạt động tuyên truyền diễn ra trong cả năm 2022, trong đó cao điểm từ tháng 7 đến hết tháng 8 năm 2022. Đối với “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022", hoạt động tuyên truyền diễn ra trong cả năm 2022, trong đó cao điểm từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2022./.​