Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ
Ngày 11/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1016/STTTT-TTBCXB  chỉ đạo Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ.
Xem chi tiết tại đây. CV tuyen truyen NQ 116-TTCP.pdf
Tin liên quan