Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 19/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1079/STTTT-TTBCXB chỉ đạo Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Xem chi tiết tại đây. CV tuyen truyen Chi thi 26-TTCP.pdf