Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toàn tỉnh có 178 đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Tin tức - Sự kiện An toàn giao thông  
Toàn tỉnh có 178 đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông
Thực hiện Năm An toàn giao thông (ATGT) 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chấp hành pháp luật ATGT bằng nhiều hình thức. Theo đó, đã tổ chức 64 lớp tuyên truyền về ATGT, thu hút gần 30 nghìn lượt ĐVTN tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc giới thiệu các biển báo, ký hiệu, các quy định, điều luật trong Luật giao thông đường bộ, cách xử lý các tình huống khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn còn xây dựng và duy trì có hiệu quả các mô hình tự quản về giữ gìn trật tự ATGT.
Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 178 đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự ATGT với 4.512 thành viên tham gia, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của ĐVTN và nhân dân trong việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn./.
Theo Báo Hà Nam