Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra
Từ ngày 21/10/2018  đến ngày 20/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 08 cuộc, trong đó 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 03 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, 01 cuộc kiểm tra theo chỉ đạo cấp trên  đối với 84 tổ chức, cá nhân.

Thanh tra về lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm đối với 29 tổ chức, cá nhân gồm: 05 công ty in, 11 cơ sở in và 01 cơ sở photocopy, 01 công ty phát hành sách, 11 cơ sở phát hành xuất bản phẩm. Phần lớn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm. Tuy nhiên, còn tồn tại: một số cơ sở in chưa thực hiện việc đăng ký hoạt động in, còn 01 cơ sở phát hành xuất bản phẩm không có tem chống giả. Đoàn thanh tra xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 01 cơ sở phát hành xuất bản phẩm số tiền 1.000.000 đồng, buộc tiêu hủy 04 cuốn Lịch blốc năm 2019 không dán tem chống giả vi phạm pháp luật bằng hình thức nhúng nước.

Thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi tắt là đại lý) đối với 35 đại lý. Các đại lý được thanh tra cơ bản đã đáp ứng đủ điều kiện hoạt động, có ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước, không vi phạm các hành vi bị cấm. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng đại lý Internet, có biển hiệu, niêm yết nội quy sử dụng, giá cước, giờ đóng mở cửa, danh sách trò chơi G1 đầy đủ. Tuy nhiên còn một số đại lý không có giấy chứng nhận, không chấp hành thời gian hoạt động hàng ngày; biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định. Đoàn thanh tra  xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 đại lý số tiền 27.250.000 đồng về các hành vi không có giấy chứng nhận, không chấp hành thời gian hoạt động.

Thanh tra 04 doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp đều có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chấp hành đúng quy định của Nhà nước về cung cấp các sản phẩm công nghệ thông tin. Phần lớn các đơn vị được thanh tra  đều là doanh nghiệp nhỏ, số lượng hàng hóa bày bán ít, các sản phẩm công nghệ thông tin đang bày bán đều có nguồn gốc xuất xứ và gắn dấu hợp quy.

Thanh tra 05 doanh nghiệp viễn thông về cung cấp quản lý thuê bao di động trả trước. Nhìn chung các đơn vị thực hiện tương đối tốt theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên còn tồn tại một vài điểm cung cấp dịch vụ viễn thông thiếu biển hiệu, không nhập đầy đủ, chính xác thông tin thuê bao theo quy định. Đoàn thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 02 doanh nghiệp số tiền là 14.000.000 đồng.

Kiểm tra 04 doanh nghiệp sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. Kết quả các đơn vị sử dụng tần số đúng với tần số được cấp phép.

Kiểm tra hoạt động kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm tại khu vực chùa Tam Chúc trong dịp Đại lễ Vesak 2019. Qua kiểm tra chưa phát hiện tổ chức cá nhân vi phạm.

Kiểm tra hoạt động bưu chính chuyển phát đối với 05 đơn vị, cơ bản các đơn vị thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về hoạt động bưu chính. Tuy nhiên, còn 01 đơn vị thực hiện chưa đúng quy định: Chi nhánh thay đổi địa điểm kinh doanh mà không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đoàn kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 3.000.000 đồng.

Kiểm tra hoạt động truyền hình trả tiền đối với 02 doanh. Các doanh nghiệp chấp hành đúng quy định của nhà nước về hoạt động truyền hình trả tiền.

Có văn bản gửi Trung tâm Internet Việt Nam đề nghị tạm ngừng hoạt động đối với trang thông tin điện tử tên miền benhthoaihoakhop.com.vn theo hồ sơ vi phạm của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển đến.

Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I xử lý vi phạm về sử dụng tần số vô tuyến điện đối với Đài Truyền thanh xã Duy Hải, huyện Duy Tiên; xã Chân Lý, huyện Lý Nhân do sử dụng sai tần số so với giấy phép được cấp. Công ty Cổ phần VISSAI Hà Nam sử dụng tần số không có giấy phép. Phối hợp triển khai công tác kiểm soát, xử lý nhiễu có hại tần số vô tuyến điện tại Đại lễ Vesak 2019.

Ngoài ra, sở đã tiến hành 03 đợt khảo sát, rà soát đối với các cơ sở phát hành; các điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh, khảo sát buôn lậu qua đường bưu chính dịp Tết Nguyên đán và lịch Blốc năm 2019. Kết quả các cửa hàng bán và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn đã chấp hành đúng các quy định của Nhà nước; các điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước thực hiện đúng quy định, chưa phát hiện tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật.

Sở luôn quan tâm và chú trọng đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Hằng tháng, sở đã bố trí lãnh đạo sở tiếp công dân vào ngày thứ 4 tuần đầu tiên của tháng; cán bộ thanh tra tiếp công dân thường xuyên vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành chính).

Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông không có công dân trực tiếp đến sở, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, duy trì và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nên trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông chưa phát hiện ra vụ việc tham nhũng nào, sở không có cá nhân, đơn vị nào sai phạm.

Cấp uỷ, lãnh đạo sở đã thường xuyên làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Sở đã quán triệt và nghiêm túc thực hiện:  Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2018; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng"; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ cơ quan; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ", thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của sở đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục, theo Luật, Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện đúng Kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt, chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng luôn đảm bảo quy định và tiến độ. Cán bộ công chức, viên chức không có biểu hiện “tự diễn biến",“tự chuyển hóa". Sau thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân đã nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định xử phạt, kết luận thanh tra, kiểm tra.

Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông cơ bản đã đi vào nề nếp. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn cơ bản đã hiểu được chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, kiểm tra. Cán bộ công chức luôn chủ động trong thực hiện các công việc, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của giám đốc sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị của Công an tỉnh, Sở Công Thương, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố; đồng thời đề xuất những phương án triển khai kế hoạch linh hoạt, kịp thời có hiệu quả; làm việc trách nhiệm, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khác .

Sau thanh tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thuộc lĩnh vực Sở Thông tin và Truyền thông quản lý đã hiểu được chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra. Các tổ chức, cá nhân đã khắc phục những tồn tại, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chấp hành xử phạt theo quy định./.​