Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện các chỉ số thành phần trong chỉ số “Quản trị điện tử” để cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Hà Nam năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Thực hiện các chỉ số thành phần trong chỉ số “Quản trị điện tử” để cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Hà Nam năm 2020
Ngày 28/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 490/KH-STTTT về việc thực hiện các chỉ số thành phần trong chỉ số “Quản trị điện tử” để cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Hà Nam năm 2020.

​Theo Kế hoạch, nhằm nâng cao các chỉ số thành phần trong chỉ số “Quản trị điện tử", góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020, sở triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp sau: 

1. Cung cấp thông tin hữu ích đối với doanh nghiệp: Thông tin quy hoạch, văn bản quy phạm pháp luật và điều hành, tài liệu về ngân sách; thường xuyên rà soát thông tin cũ, cập nhật thông tin mới trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam (cổng chính).

2. Rà soát, đôn đốc, hỗ trợ việc cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (cổng thành phần).

3. Tuyên truyền, hỗ trợ để các doanh nghiệp chủ động tham gia Chuyên mục Hỏi - Đáp trên cổng giúp doanh nghiệp nhanh chóng và kịp thời nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan nhà nước.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

5. Đào tạo nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử, quản trị cổng thông tin điện tử và an toàn hệ thống cho cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ quản trị mạng.

6. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đối với Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để người dân biết đến và sử dụng nhiều hơn.

7. Cải thiện khả năng tiếp cận và dễ sử dụng của Cổng Thông tin điện tử; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

8. Kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet đảm bảo chất lượng, giá cước phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ Internet của người dân./.