Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THƯ KÝ ITU: NGÀY VIỄN THÔNG VÀ XÃ HỘI THÔNG TIN THẾ GIỚI-17/5

Tin tức - Sự kiện  
THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THƯ KÝ ITU: NGÀY VIỄN THÔNG VÀ XÃ HỘI THÔNG TIN THẾ GIỚI-17/5
Thông qua sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, xã hội của chúng ta đang trải qua quá trình chuyển đổi số để chuyển sang xã hội thông tin và kinh tế số.

Xã hội thông tin đang nổi lên như một trong những tuyến phòng thủ chính chống lại đại dịch COVID-19. Đã có rất nhiều câu chuyện thành công để làm sáng tỏ tầm quan trọng sống còn của công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) và sự bất bình đẳng số sâu sắc giữa các quốc gia và trong từng quốc gia.

Trong năm quyết định này, Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) sử dụng Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin Thế giới để chung tay hành động trên toàn thế giới nhằm chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực và khía cạnh của cuộc sống. Đây là cơ hội để thúc đẩy các chiến lược quốc gia về phát triển CNTT-TT, triển khai các chính sách đột phá và các biện pháp hữu hiệu để khuyến khích đầu tư vào CNTT-TT, các kỹ năng số và đồng thời nâng cấp các dịch vụ với công nghệ mới như AI và 5G, các vấn đề trung tâm của nền kinh tế số.

Thời điểm lịch sử này kêu gọi quan hệ hợp tác và đối tác. Tôi kêu gọi các quốc gia thành viên và các bên liên quan tiếp tục nỗ lực khai thác sức mạnh của CNTT-TT để thúc đẩy các kế hoạch hành động WSIS, Chương trình nghị sự kết nối ITU 2030, các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, cũng như chủ đề “Kết nối những khu vực chưa được kết nối hướng đến phát triển bền vững" của Hội nghị Phát triển viễn thông thế giới ITU 2021 (WTDC-21), nhờ đó quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ mà chúng ta đang chứng kiến không bỏ ai lại phía sau, không ai bị ngắt kết nối.

Chúng ta hãy chia sẻ với nhau về những câu chuyện thành công, cũng như những thách thức và những bài học kinh nghiệm thực tế bổ ích nhân dịp kỷ niệm Ngày 17 tháng 5 - Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới năm 2021 với chủ đề “Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn thách thức".

Chúc quý vị luôn an toàn, mạnh khoẻ và mạnh mẽ!