Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Trong các ngày 23, 24 và 26 tháng 6 năm 2020, đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông do ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc sở, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam năm 2020 làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai công tác PCTT và TKCN tại các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

 Kết quả  kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã thực hiện tốt việc triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2020 như: Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác PCTT và TKCN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; ban hành quyết định thành lập, kiện toàn ban chỉ huy PCTT và TKCN của đơn vị; phân công trách nhiệm cho từng thành viên; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2020; phổ biến, quán triệt đến cán bộ, nhân viên trong đơn vị tránh tư tưởng chủ quan trong công tác PCTT và TKCN; xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2020 của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị viễn thông và trạm BTS được các doanh nghiệp viễn thông đặc biệt quan tâm. Tính đến thời điểm hiện tại, Viễn thông Hà Nam bảo dưỡng được 180/200 trạm BTS (20 trạm BTS còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 10/7/2020) ; Viettel Hà Nam đã và đang triển khai lắp cột bao cho 87 cột ăng ten, xây dựng 88 nhà máy nổ, củng cố 23 móng co, 38 tuyến cáp... dự kiến hoàn thành trước mùa mưa bão, trong đó những vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa bão sẽ được ưu tiên làm trước và hoàn thành trong tháng 6 năm 2020. Đối với Bưu điện tỉnh, đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các tuyến đường thư được thông suốt trong tình huống khi có ngập lụt kéo dài; xây dựng phương án phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của địa phương, của ngành, cụm PCTT số 3, Viễn thông Hà Nam đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống ; đầu tư mua thêm thiết bị dự phòng như : 28 palet (dùng để kê kích hàng hoá, bưu phẩm, bưu kiện), 25 áo phao, 50 áo mưa, bạt, ủng, đèn pin, mũ cứng cho các thành viên ban chỉ đạo và đội xung kích hoả tốc.

Để thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN năm 2020, đoàn kiểm tra đã yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông nghiêm túc tổ chức, triển khai, thực hiện phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2020; tiếp tục kiểm tra đôn đốc công tác PCTT và TKCN đối với các đơn vị trực thuộc; tổ chức diễn tập công tác PCTT, ứng cứu thông tin phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trong công tác PCTT và đảm bảo thông tin liên lạc; tổ chức nghiêm chế độ trực ban PCTT và TKCN, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão năm 2020. Theo dõi sát diễn biến của thiên tai, tiếp nhận kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước về công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh.