Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Thông tin phát triển ngành  
Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Ngày 31/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 29/2021/TT-BTTTT về Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.
Xem chi tiết Thông tư số 29/2021/TT-BTTTT tại đây! 29-2021-TT-BTTTT.PDF