Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in VietNam” 2022

Thông tin phát triển ngành  
Phát động giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in VietNam” 2022
Ngày 05/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2620/BTTTT-CNTT về việc phối hợp, giới thiệu tham gia Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in VietNam” năm 2022.

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in VietNam" 2022 là giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xét và trao tặng hằng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, giải các bài toán Việt Nam và thời đại.

Giải thưởng là một hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/01/2022 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Đối tượng tham gia giải thưởng là các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần) và đơn vị, tổ chức sự nghiệp có các sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã được đưa vào ứng dụng thực tế. Đối với hạng mục giải thưởng “Sản phẩm số tiềm năng", chỉ áp dụng đối với các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Năm nay là năm thứ ba giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" được tổ chức với những điểm mới như: Các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được trao giải theo 04 hạng mục, gồm sản phẩm số xuất sắc cho chính phủ số, sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số, sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số và sản phẩm số tiềm năng. Mỗi hạng mục giải thưởng sẽ có các giải vàng, bạc, đồng và top 10.

Các sản phẩm được tôn vinh sẽ phải thỏa mãn 2 nhóm tiêu chí chính, đó là thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và tác động, ảnh hưởng tới phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Đơn vị đạt giải sẽ được khai thác thương mại biểu tượng (logo) Make in Viet Nam đi cùng sản phẩm công nghệ số được công nhận danh hiệu trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị; đề cử đại diện cho ngành công nghệ thông tin và truyền thông tham gia các cuộc thi và giải thưởng chuyên ngành cấp quốc gia và quốc tế; Bộ Thông tin và Truyền thông và VCCI hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và tư vấn hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm; đặc biệt được ưu tiên xem xét đưa vào danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan nhà nước, danh sách các dự án tiềm năng kêu gọi đầu tư…

Thời gian nhận đăng ký và hồ sơ tham gia giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2022 từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/9/2022 theo hình thức trực tuyến tại website: http://giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn.​