Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2022

Thông tin phát triển ngành  
Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2022
Ngày 17/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 664/STTTT-BCVTCNTT về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2022.

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là bảo vệ các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Kiểm tra, rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Biện pháp tốt nhất để khắc phục là cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng. Các cơ quan, đơn vị tham khảo các bản cập nhật phù hợp cho các sản phẩm đang sử dụng tại link nguồn tham khảo, cụ thể như sau:

STTCVEMô tảLink tham khảo
1

CVE-2022-30190

(Follina)

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Windows Microsoft Support Diagnotic Tool (MSDT) cho phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý.        

- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-30190

Văn bản số 580/STTTT-BCVTCNTT về việc lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool phát hành ngày 03/6/2022.

2CVE-2022-30136

- Điểm CVSS: 9.8 (Nghiêm trọng)

- Lỗ trong Windows Network File System cho phép đối tượng tấn công không cần xác thực có thể thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Windows Server 2012/2016/2019.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-30136
3CVE-2022-30163

- Điểm CVSS: 8.5 (Cao)

- Lỗ hổng trong Windows Hyper-V cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2008/2012/2016.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-30163
4CVE-2022-30139

- Điểm CVSS:7.5 (cao)

- Lỗ hổng trong Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Windows 10, Windows Server 2016/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-30139

 

5

CVE-2022-30157

CVE-2022-30158

- Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: SharePoint Server 2019, SharePoint Enterprise Server 2016.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-30157

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-30158

6CVE-2022-30165

- Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Windows Kerberos cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows 10/11, Windows Server 2016/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-30165
7CVE-2022-30173

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Microsoft Excel cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Excel 2013/2016.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-30173
8CVE-2022-30174

- Điểm CVSS: 7.4 (Cao)

- Lỗ hổng trong Microsoft Office cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft 365 Apps, Microsoft Office LTSC 2021.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-30174

 ​