Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022

Thông tin phát triển ngành  
Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022
Ngày 14/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1177/STTTT-BCVTCNTT về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022.

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là bảo vệ các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan: Kiểm tra, rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Biện pháp tốt nhất để khắc phục là cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng. Các cơ quan, đơn vị tham khảo các bản cập nhật phù hợp cho các sản phẩm đang sử dụng tại các link nguồn tham khảo, cụ thể như sau:

STTCVEMô tảLink tham khảo
1CVE-2022-41033

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Windows COM + Event System Service cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đã được một số nhóm tấn công khai thác trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41033
2CVE-2022-37987 CVE-2022-37989

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong trong Windows Client Server Run-time Subsystem (CSRSS) cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37987

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37989

3CVE-2022-37968

- Điểm CVSS: 10 (Nghiêm trọng)

- Lỗ hổng trong Azure Arc-enabled Kubernetes cluster Connect cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Azure Stack Edge, Azure Arc-enabled Kubernetes cluster 1.6.19/1.5.8/1.7.18/1.8.11

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37968
4CVE-2022-38048 CVE-2022-41043 CVE-2022-38001

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong trong Microsoft Office cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, thu thập thông tin, tấn công giả mạo (Spoofing).

- Ảnh hưởng: Microsoft Office 2013/2016/2019, Office 365 Apps, Office LTSC.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-38048

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41043

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-38001

 

5CVE-2022-41036 CVE-2022-41037 CVE-2022-41038

Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft SharePoint Server 2016/2019, SharePoint Foundation/Enterprise Server 2013.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41036

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41037

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41038

6CVE-2022-41031

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Microsoft Word cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft 365 Apps, Microsoft Office 2019/LTSC.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41031
7CVE-2022-37976

Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Active Directory Certificate Services cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows Server 2008/2012/2016/2019/

2022

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37976

 ​