Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và hiện đại hóa nền hành chính 06 tháng đầu năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và hiện đại hóa nền hành chính 06 tháng đầu năm 2021
Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và hiện đại hóa nền hành chính 06 tháng đầu năm 2021 đạt được kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác.
Trong công tác chỉ đạo, điều hành, sở đã tham mưu triển khai Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 681/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" tỉnh Hà Nam; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam; Kế hoạch Tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam.​
IMG_2578.jpg
Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam họp triển khai nhiệm vụ năm 2021​​

Về hạ tầng kỹ thuật, 100% các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đều có mạng cục bộ (LAN) và kết nối Internet. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên là 100%. Các cơ quan đã có máy chủ, tường lửa cứng và thiết bị chống sét đảm bảo hoạt động của mạng LAN. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức cấp xã là 90%.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu được trang bị một số máy chủ, 01 tường lửa cứng. Với hệ thống hiện tại, Trung tâm Tích hợp dữ liệu được đầu tư nâng cấp từ năm 2011 hiện nay công nghệ đã cũ, thiết bị khó thay thế khi bị hỏng, chỉ đáp ứng một phần nhu cầu lưu trữ, chưa đáp ứng về cả số lượng, chất lượng và giải pháp công nghệ; khả năng bảo mật chống lại các nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài, phá hoại hệ thống chưa cao. Năm 2020, Trung tâm đã cải tạo và trang bị một số thiết bị: Điều hòa nhiệt độ, máy phát điện, một số thiết bị mạng; chưa được trang bị bổ sung máy chủ.

100% các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đã lắp đặt mạng chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước; đang triển khai thủ tục, quy trình lắp đặt đến UBND các xã, phường, thị trấn.

UBND tỉnh Hà Nam đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam: 09 màn hình; 05 máy tính chuyên dụng để vận hành khai thác dữ liệu; xây dựng hệ thống phần mềm điều khiển trung tâm. Hiện nay, đã tích hợp, kết nối một số hệ thống thông tin hiện có của các sở, ngành về Trung tâm điều hành thông minh. 

Về ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước, 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhiều xã, phường, thị trấn đã ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành vào chỉ đạo, điều hành công việc chuyên môn hằng ngày, đồng thời đã gửi, nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền qua trục liên thông văn bản quốc gia. Hệ thống thư điện tử của tỉnh đảm bảo cung cấp hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tỷ lệ cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc là 95%. Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc: Đang triển khai thí điểm hệ thống phòng họp không giấy tại UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Triển khai hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Hệ thống hội nghị truyền hình: Đã trang bị phòng họp trực tuyến giữa UBND cấp xã với UBND cấp huyện tại 04/06 huyện, thị xã, thành phố với tổng số 78 điểm cầu. Bên cạnh đó đã có phòng họp trực tuyến tại một số sở, ngành kết nối với các bộ, ngành trung ương. Hệ thống hội nghị truyền hình hoạt động thường xuyên từ trung ương đến tỉnh, từ huyện đến xã mang lại hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đã được cập nhật khá đầy đủ thông tin. Từ đầu năm 2021 đến nay, cập nhật nhiều văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; trung bình hằng tháng cập nhật 80 tin, bài. Nhiều chuyên mục trên cổng đã được thiết kế, tạo lập và cập nhật thông tin: Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy; Phòng, chống dịch Covid-19; Cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone; Một cửa, một cửa điện tử liên thông TTHC; công khai ngân sách; Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; Giảm nghèo bền vững; Phòng, chống tham nhũng; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam; Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Cung cấp thông tin trả lời báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Cổng thành phần đã tạo đủ các mục thông tin chủ yếu theo quy định. Hầu hết các cơ quan đã cập nhật đầy đủ thông tin vào các mục. Từ đầu năm 2021 đến nay, trung bình hằng tháng có 30 tin, bài được cập nhật trên mỗi cổng thành phần.

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam hiện nay cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính của tỉnh; công khai toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam hiện nay cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính của tỉnh; công khai toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tổng số bộ thủ tục hành chính: 2.038 bộ, trong đó: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 1.013 bộ (chiếm 42,6%); Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 868 bộ (chiếm 45,4%); Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: 157 bộ (7,7%). Tính đến ngày 30/6/2021, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống là 103.884 bộ; giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,8%, trong đó có 13.328 bộ hồ sơ trực tuyến.

Hiện tại đã hoàn thành việc chuẩn hóa, tích hợp một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 từ Cổng Dịch vụ công quốc gia về Cổng Dịch vụ công của tỉnh; đang tiếp tục thực hiện tích hợp, kiểm thử các dịch vụ công trực tuyến khác theo đúng lộ trình, mục tiêu của Chính phủ.

Để việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và hiện đại hóa nền hành chính đạt hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tiếp tục cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh; xây dựng khung ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Hà Nam; tiếp tục trang bị máy chủ, lưu điện và các thiết bị khác để đảm bảo cài đặt phần mềm, lưu trữ các cơ sở dữ liệu tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh bảo đảm đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng CNTT của các cơ quan trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh (LGSP) và kết nối với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương (NGSP) để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương. Tiếp tục thực hiện tích hợp kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin của cơ quan Trung ương; tiếp tục xây dựng và phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu trọng điểm phục vụ cho các mục đích tra cứu, tìm kiếm và khai thác thông tin của người sử dụng trên môi trường mạng: Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam; cơ sở dữ liệu dân cư; cơ sở dữ liệu lưu trữ; cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính... tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số. Từng bước chuẩn hóa dữ liệu các ngành, tích hợp để hình thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ cho phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số và thành phố thông minh; duy trì và sử dụng hiệu quả Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã cung cấp; đẩy mạnh triển khai việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tích hợp cổng thanh toán trực tuyến; tích hợp Cổng Dịch vụ công quốc gia; tích hợp giải pháp xác thực điện tử tập trung.../.