Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra quý I năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra quý I năm 2023
Trong quý I, Sở tiến hành 01 cuộc thanh tra lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm đối với 04 công ty in, 17 cơ sở in, 01 công ty phát hành, 07 cơ sở phát hành xuất bản phẩm; xử phạt vi phạm hành chính 01 công ty in số tiền 4.000.000 đồng về hành vi in quá số lượng so với giấy phép xuất bản.

Các phòng chức năng của sở đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hà Nam) rà soát thông tin sai sự thật, xấu độc qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử, phát hiện 01 cá nhân sử dụng tài khoản facebook đăng tin không đúng sự thật; xử phạt vi phạm hành chính 01 cá nhân số tiền 5.000.000 đồng, yêu cầu chủ tài khoản gỡ bỏ thông tin đã đăng.

        Sở đã xây dựng Kế  hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, duy trì và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Tại sở, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên được quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức  thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, giao ban, qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Lãnh đạo sở luôn sát sao đôn đốc, giám sát, thường xuyên chỉ đạo thanh tra sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra.

Cán bộ công chức, viên chức không có biểu hiện “tự diễn biến",“tự chuyển hóa". Sở không có đơn thư phản ánh, tố giác liên quan đến việc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên.

Quý II năm 2023, sở sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động bưu chính chuyển phát; kiểm tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; kiểm tra các đơn vị sử dụng tần số trên địa bàn. Đồng thời, sở thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; các báo cáo định kỳ, đột xuất về Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ và tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm./.​