Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm 2019

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm 2019
Trong 9 tháng qua, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc kiểm tra.

Thanh tra về lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm đối với 29 tổ chức, cá nhân gồm: 05 công ty in, 11 cơ sở in và 01 cơ sở photocopy, 01 công ty phát hành sách, 11 cơ sở phát hành xuất bản phẩm. Phần lớn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm. Tuy nhiên, còn tồn tại: một số cơ sở in chưa thực hiện việc đăng ký hoạt động in, còn 01 cơ sở phát hành xuất bản phẩm không có tem chống giả. Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 01 cơ sở phát hành xuất bản phẩm số tiền 1.000.000 đồng, buộc tiêu hủy 04 cuốn Lịch blốc năm 2019 không dán tem chống giả vi phạm pháp luật bằng hình thức nhúng nước.

Thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi tắt là đại lý) đối với 35 đại lý. Các đại lý được thanh tra cơ bản đã đáp ứng đủ điều kiện hoạt động, có ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước, không vi phạm các hành vi bị cấm. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng đại lý Internet, có biển hiệu, niêm yết nội quy sử dụng, giá cước, giờ đóng mở cửa, danh sách trò chơi G1 đầy đủ. Tuy nhiên còn một số đại lý không có giấy chứng nhận, không chấp hành thời gian hoạt động hàng ngày; biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 đại lý số tiền 27.250.000 đồng về các hành vi không có giấy chứng nhận , không chấp hành thời gian hoạt động.

Thanh tra 04 doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp đều có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;chấp hành đúng quy định của Nhà nước về cung cấp các sản phẩm công nghệ thông tin. Phần lớn các đơn vị được thanh tra đều là doanh nghiệp nhỏ, số lượng hàng hóa bày bán ít, các sản phẩm công nghệ thông tin đang bày bán đều có nguồn gốc xuất xứ và gắn dấu hợp quy.

Thanh tra 05 doanh nghiệp viễn thông  về cung cấp quản lý thuê bao di động trả trước (đang thực hiện chưa kết luận).

Kiểm tra 04 doanh nghiệp sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. Kết quả các đơn vị sử dụng tần số đúng với tần số được cấp phép.

Kiểm tra hoạt động kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm tại khu vực chùa Tam Chúc trong dịp Đại lễ Vesak 2019; chưa phát hiện tổ chức cá nhân vi phạm.

Ngoài ra, sở tiến hành 01 đợt khảo sát, rà soát đối với các cơ sở phát hành, khảo sát buôn lậu qua đường bưu chính dịp Tết Nguyên đán và lịch Blốc năm 2019. Kết quả các cửa hàng bán và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn đã chấp hành đúng các quy định của Nhà nước. Có văn bản gửi Trung tâm Internet Việt Nam đề nghị tạm ngừng hoạt động đối với trang thông tin điện tử tên miền benhthoaihoakhop.com.vn theo hồ sơ vi phạm của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển đến. Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực I xử lý vi phạm về sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài truyền thanh xã Duy Hải, huyện Duy Tiên; xã Chân Lý, huyện Lý Nhân do sử dụng sai tần số so với giấy phép được cấp. Công ty Cổ phần VISSAI Hà Nam sử dụng tần số không có giấy phép. Phối hợp triển khai công tác kiểm soát, xử lý nhiễu có hại tần số vô tuyến điện tại Đại lễ Vesak 2019.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, duy trì và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nên trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông chưa phát hiện ra vụ việc tham nhũng nào, sở không có cá nhân, đơn vị nào sai phạm.

Cấp ủy, lãnh đạo sở đã thường xuyên làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Sau khi Nghị quyết số 33-NQ/BCSĐ ngày 11/3/2019 của  Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2019 và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 345/CT-TTCP  ngày 23/02/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sở Thông tin và Truyền thông đã quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức của sở thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, giao ban và qua phần mềm VSD Office đồng thời thực hiện rất nghiêm túc.

Lãnh đạo sở luôn sát sao đôn đốc, giám sát, thường xuyên chỉ đạo điều hành thanh tra sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; rà soát, chỉ đạo Thanh tra sở xây dựng kế hoạch, thực hiện theo tiến độ; đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của sở đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục, theo Luật, Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện đúng theo kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt, chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng luôn đảm bảo quy định và tiến độ.

 Cán bộ công chức, viên chức không có biểu hiện “tự diễn biến",“tự chuyển hóa". Sở chưa phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm liên quan đến tham nhũng. Sở không có đơn thư phản ánh, tố giác liên quan đến việc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên.

Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông cơ bản đã đi vào nề nếp. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn cơ bản đã hiểu được chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, kiểm tra. án bộ công chức của đơn vị luôn chủ động trong thực hiện các công việc, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của giám đốc sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị của Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện, thành phố; đồng thời đề xuất những phương án triển khai kế hoạch linh hoạt, kịp thời có hiệu quả; thực hiện các cuộc thanh tra đúng tiến độ kế hoạch và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khác.

Nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2019 là chủ động, bám sát thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác: Kiểm tra hoạt động bưu chính chuyển phát; Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; Kiểm tra hoạt động truyền hình trả tiền; Thanh tra lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm.Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khác khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất về Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng./.​