Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Kết luận thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-TTra  ngày 01/4/2019 về thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 26/4/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi tắt là đại lý) trên địa bàn tỉnh đối với 35 đại lý.

Nhìn chung, phần lớn các đại lý đã đáp ứng đủ điều kiện hoạt động, có ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước, không vi phạm các hành vi bị cấm. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng đại lý Internet, có biển hiệu, niêm yết nội quy sử dụng, giá cước, giờ đóng mở cửa, danh sách trò chơi G1 đầy đủ. Đa số các đại lý ở huyện Bình Lục, Lý Nhân đủ thủ tục, đáp ứng đủ điều kiện. Các đại lý được thanh tra đều có ý thức hợp tác với Đoàn thanh tra.

Tuy nhiên, một số đại lý tại thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; một số đại lý tại huyện Kim Bảng, Duy Tiên chưa xuất trình được hợp đồng đại lý, chưa chấp hành thời gian hoạt động hàng ngày; biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định.

Nguyên nhân do một số đại lý mới kinh doanh chưa nắm rõ quy định nên còn thiếu giấy tờ liên quan; chưa có ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước mặc dù đã được cơ quan nhà nước hướng dẫn, đôn đốc; chưa chấp hành thời gian hoạt động, không đảm bảo điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng vẫn cố tình cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho người chơi, vi phạm các quy định của Nhà nước; biển thiếu thông tin một phần do đại lý không nắm được quy định, một phần do một vài huyện khi cấp giấy đăng ký kinh doanh ghi ngành nghề kinh doanh không chính xác, nên khi đại lý làm biển hiệu thường thiếu chữ đại lý.

Đối với những đại lý mới kinh doanh chưa đủ điều kiện hoạt động, Đoàn thanh tra lập biên bản chỉ rõ sai phạm, nhắc nhở và gia hạn thời gian, yêu cầu các đại lý phải đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định gồm: giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, hợp đồng đại lý Internet, trang bị biển hiệu, thiết bị, nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy; niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ, giờ hoạt động, giá cước, danh sách trò chơi G1. Sau thời gian gia hạn, các đại lý đã xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, hợp đồng đại lý, nội quy sử dụng dịch vụ và hoàn thiện các tồn tại đã được nhắc. Đối với các đại lý hoạt động ngoài khoảng thời gian quy định với số lượng ít, thời gian ngắn phát hiện trên máy chủ, Đoàn thanh tra đã nghiêm khắc nhắc nhở, yêu cầu chủ đại lý cam kết chấp hành thời gian hoạt động. Đoàn đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 10 đại lý, tổng số tiền là 27.250.000 đồng.

Thanh tra sở đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin phới hợp với Công an huyện và UBND cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đại lý; định kỳ hàng quý kiểm tra, nắm bắt việc chấp hành pháp luật của các đại lý trên địa bàn. Đề nghị UBND các huyện: Thanh Liêm, Duy Tiên, Kim Bảng, thành phố Phủ Lý chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các đại lý trên địa bàn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và đảm bảo các điều kiện hoạt động của đại lý theo quy định; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành thời gian hoạt động của các đại lý. Khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần lưu ý ghi tên ngành nghề kinh doanh chính xác theo quy định. Yêu cầu các đại lý Internet được thanh tra chấp hành đúng các quy định của Nhà nước./.