Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2022

Kế hoạch thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2022
Ngày 17/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1059/KH-STTTT về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2022.

Xem chi tiết tại đây! KH giam ngheo gd 2021-2025 nam 2022.pdf

Tin liên quan