Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Hà Nam năm 2021

Kế hoạch hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Hà Nam năm 2021
Ngày 13/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1029/KH-STTTT về hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Hà Nam năm 2021.
Xem chi tiết tại đây. KH nang cao Chi so hieu qua Quan tri.pdf