Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các kỳ thi năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các kỳ thi năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2021; để đảm bảo phục vụ tốt thông tin liên lạc, chuyển phát hồ sơ, tài liệu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh vào lớp 10 và các kỳ thi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, ngày 17/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 453/STTTT-BCVTCNTT về việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các kỳ thi năm 2021.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông chủ động liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm bắt nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc và đường truyền Internet tại Sở Giáo dục và Đào tạo và tại các địa điểm thi; xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt cho các số máy điện thoại, fax và đường truyền Internet tại Sở Giáo dục và Đào tạo và tại các địa điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp bưu chính ưu tiên chuyển phát nhanh các công điện, bưu gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa điểm thi; đảm bảo an toàn, chính xác tại tất cả các công đoạn trong quá trình chấp nhận, vận chuyển và phát các tài liệu liên quan đến đề thi, giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học của thí sinh; xây dựng phương án giải quyết khẩn cấp đối với những trường hợp mất, thất lạc, chậm trễ các tài liệu có liên quan./.


Tin liên quan