Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2024

Tin tức - Sự kiện  
Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2024
Chiều ngày 28/4/2022 đã diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2024.

IMG_9666.jpg

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Dự đại hội có các đồng chí: Đinh Đức Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; chi ủy viên; lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan cùng 16 đoàn viên thanh niên của chi đoàn...

IMG_9725.jpg

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đinh Đức Trung tặng hoa chúc mừng Đại hội

IMG_9739.jpg

Đồng chí Lê Ngọc Việt - Chi ủy viên - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Chi uỷ Chi bộ, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, với sự nhiệt tình, năng động, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức về các lĩnh vực văn hoá - xã hội, vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên Chi đoàn đã không ngừng được phát huy. Tổi trẻ Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã đề ra; xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có nhiều khởi sắc và có bước phát triển mới, đạt được những kết quả và thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn cấp trên ghi nhận.

Các đồng chí đoàn viên thanh niên đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tích cực vào thành tích chung của cơ quan đơn vị. Các đồng chí đã phát huy tinh thần xung kích, tính tiên phong của tuổi trẻ tham gia vào các buổi lễ ra quân tuyên truyền các chủ trương, chính sách của ngành thông tin và truyền thông, linh hoạt trong việc tuyên truyền chính sách với nhiều hình thức khác nhau và đạt được kết quả tốt.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh, các đồng chí đoàn viên thanh niên đã nỗ lực viết tin, bài tuyên truyền phòng, chống dịch trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; hỗ trợ hướng dẫn, cài đặt sử dụng các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch.

Các hoạt động của Chi đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức, giác ngộ lý tưởng, định hướng chính trị cho đoàn viên thanh niên, củng cố niềm tin của tuổi trẻ và sự lãnh đạo của Đảng vào tương lai tươi sáng của đất nước, cổ vũ đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong lao động, học tập và công tác, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xung kích đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của cơ quan. Chất lượng đoàn viên và chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn cũng được nâng lên rõ rệt, thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn ngày càng phát triển một cách toàn diện và vững chắc. Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên được quan tâm và thực hiện tốt.

Nhiệm kỳ 2022 - 2024, Chi đoàn Sở đề ra các giải pháp, chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ, đoàn viên Chi đoàn được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, của Đoàn, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đoàn viên thanh niên không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong đó 100% đoàn viên đạt lao động tiên tiến; phấn đấu hàng năm đảm nhận ít nhất 01 phần việc thanh niên; phấn đấu hàng năm đánh giá xếp loại có ít nhất 90% đoàn viên xuất sắc, không có đoàn viên trung bình và yếu kém; phấn đấu nhiệm kỳ có từ 02 đến 03 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đinh Đức Trung đã biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực, cố gắng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định vai trò quan trọng của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ của Chi đoàn đôi khi còn chưa đều đặn, mang tính chất vụ việc. Một vài đoàn viên tham gia sinh hoạt còn kém sôi nổi, chưa thực sự tự nguyện, nhiệt tình, hăng say với công tác đoàn, ngại hoạt động thể thao, văn nghệ, tham gia hiến máu nhân đạo. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ mà đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông cần thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên về trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đổi mới nội dung, cải tiến chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục thực hiện tốt 03 phong trào hành động cách mạng, 03 chương trình đồng hành với thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn thông qua việc triển khai thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, phong trào 03 trách nhiệm trong đoàn viên thanh niên; thường xuyên làm tốt công tác thiếu niên nhi đồng; bồi dưỡng, giúp đỡ, chủ động giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp; tranh thủ sự chỉ đạo quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong cơ quan để tạo ra sức mạnh tổng hợp cho các hoạt động của Chi đoàn. Tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu với các chi đoàn, đoàn cơ sở bạn ....

 IMG_9718.jpg
Đồng chí Đinh Đức Trung - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh biểu dương thành tích của Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được nhiệm kỳ qua

Tại đại hội này, các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực, uy tín, những người mà tuổi trẻ có thể tin tưởng giao trách nhiệm; những người thực sự là những tấm gương sáng về học tập, lao động, rèn luyện, phấn đấu, tiêu biểu cho tuổi trẻ để bầu vào Ban Chấp hành đoàn thanh niên…

IMG_9764.jpg

Các đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 03 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

IMG_9772.jpg

Ban Chấp hành khoá mới ra mắt

Thùy Dung