Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị Phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Chỉ thị Phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số
Ngày 25/3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-BTTTT phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số.

Theo đó, dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên toàn cầu đặt ra thách thức rất lớn cho tất cả các quốc gia, có thể làm thay đổi thứ hạng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhưng thách thức luôn đi cùng cơ hội. Những quốc gia phản ứng chậm sẽ có rủi ro chịu nhiều thiệt hại. Những quốc gia thích ứng nhanh sẽ phục hồi sớm hơn và tạo được đà phát triển mới. Dịch bệnh lây lan là do tiếp xúc. Đây là cơ hội xuất hiện trong tình huống khó khăn để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, phát triển dịch vụ công trực tuyến, y tế số, giáo dục số, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và kinh tế số. Đây cũng là cơ hội hướng dẫn, từng bước phổ cập kỹ năng số cho đông đảo người dân, là lực lượng chính sử dụng các dịch vụ Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong tương lai.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo toàn ngành thực hiện 10 nhiệm vụ như phát triển môi trường làm việc số phục vụ nhu cầu công việc, phát triển hệ thống y tế số phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, phát triển hệ thống đào tạo số phục vụ nhu cầu học tập, phát triển hệ thống tiện ích số phục vụ nhu cầu sinh hoạt, phát triển hệ thống nội dung số phục vụ nhu cầu giải trí, phát triển nền tảng số cung cấp dịch vụ vận chuyển, phát triển hệ thống nhà máy thông minh phục vụ sản xuất, phát triển các nền tảng thanh toán số, phát triển các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, phát triển cộng đồng hỗ trợ chuyển đổi số Việt Nam.

Ngoài các đơn vị, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thiết lập các kênh hỏi đáp trực tuyến để người dân, doanh nghiệp liên hệ, hỏi đáp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, các phương tiện giao tiếp trên Internet, mạng xã hội trong nước. Tăng cường triển khai áp dụng, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng các nền tảng, giải pháp họp, hội nghị trực tuyến, văn phòng làm việc trực tuyến, kênh giao tiếp số.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi toàn thể cộng đồng công nghệ Việt Nam đồng lòng, chung tay, nhanh hơn nữa, sáng tạo hơn nữa thực hiện công cuộc chuyển đổi số, khởi tạo cuộc sống số, tạo ra động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây./.