Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom
Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt là bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị và người sử dụng, ngày 27/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 380/STTTT-BCVTCNTT về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1. Các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước không nên sử dụng phần mềm Zoom để phục vụ các buổi họp trực tuyến tại đơn vị mình. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác cân nhắc cẩn thận khi sử dụng phần mềm họp trực tuyến Zoom cho các hoạt động học trực tuyến, trao đổi trực tuyến hoặc các tổ chức hội họp khác.

2. Ưu tiên lựa chọn các sản phẩm phần mềm học trực tuyến, tổ chức hội họp và làm việc từ xa do doanh nghiệp uy tín sản xuất, đặc biệt là các sản phẩm do doanh nghiệp uy tín trong nước cung cấp như: Viettel, VNPT, Mobifone, FPT, VNG, CMC, Nhân Hòa,…

3. Đối với các doanh nghiệp cung cấp phần mềm học trực tuyến, tổ chức hội họp và làm việc từ xa: phải trang bị đầy đủ các tính năng bảo mật cho phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng, có đội ngũ kỹ thuật để hỗ trợ kịp thời cho khách hàng.

4. Đối với người sử dụng các phần mềm học trực tuyến, tổ chức hội họp và làm việc từ xa:

- Chú ý tải phần mềm từ các nguồn chính thống, thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm.

- Không chia sẻ thông tin về phòng họp (ID, mật khẩu) để tránh các trường hợp bị kẻ xấu theo dõi, phá hoại.

- Thiết lập các cấu hình bảo mật cao trên các phần mềm họp trực tuyến. Cụ thể: đặt mật khẩu phức tạp cho các buổi họp; kích hoạt chế độ xét duyệt người tham gia trước khi vào phòng họp; thiết lập các tính năng quản lý việc chia sẻ màn hình trong buổi họp; hạn chế việc lưu lại nội dung buổi họp trong trường hợp không cần thiết.

- Đối với người dùng đã sử dụng phần mềm Zoom, thực hiện ngay việc đổi mật khẩu phức tạp, tránh sử dụng chung mật khẩu với các tài khoản khác.

 - Khi phát hiện nguy cơ, dấu hiệu lộ, lọt thông tin cá nhân của người sử dụng, cần nhanh chóng khắc phục và kịp thời thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông (đầu mối liên hệ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Bộ phận thường trực Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam. Điện thoại: 0226.3846333. Email: ttcntt@hanam.gov.vn) và Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin. Điện thoại di động: 0869100320. Email: offire@vncert.vn) để phối hợp xử lý./.