Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cảnh báo lỗ hổng trên hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng trên thiết bị F5 BIG-IP và tình hình an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Cảnh báo lỗ hổng trên hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng trên thiết bị F5 BIG-IP và tình hình an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Công văn số 564/CATTT-NCSC ngày 07/7/2020 của Cục An toàn thông tin về việc nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị F5 BIG-IP, ngày 10/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 670/STTTT-BCVTCNTT về việc cảnh báo lỗ hổng trên hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng trên thiết bị F5 BIG-IP và tình hình an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại và kịp thời vá các lỗ hổng bảo mật, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

Thực hiện theo hướng dẫn của Cục An toàn thông tin tại Công văn số 564/CATTT-NCSC.

Trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền cho toàn bộ máy tính của cơ quan để thực hiện quét mã độc (hiện nay trên địa bàn tỉnh đang tồn tại các dạng mã độc Avalanche, Conficker, Sality…).

Thực hiện kiểm tra và xử lý ngay các lỗ hổng bảo mật nguy hiểm còn tồn tại trên các máy tính chưa được xử lý và khắc phục.

Thực hiện rà soát để phát hiện và xử lý các lỗ hổng phổ biến trên các máy tính.

Phổ biến cho các cán bộ, công chức, viên chức thông tin về các loại mã độc/botnet để biết và phòng tránh lây nhiễm cho các máy tính.

Khi phát hiện có dấu hiệu mất an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị và xử lý các lỗi bảo mật nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ: Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Bộ phận thường trực Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam). Điện thoại: 0226.3846333, thư điện tử: ttcntt@hanam.gov.vn; Cục An toàn thông tin: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, điện thoại 0243.209.1616, thư điện tử: ais@mic.gov.vn.

Xem chi tiết tại đây!​