Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Ngày 25/01/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 94/STTTT-BCVTCNTT về việc bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức quán triệt đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các doanh nghiệp bưu chính tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, bảo đảm an toàn trong việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, văn bản của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đề cao cảnh giác, phối hợp kịp thời với các đơn vị chức năng ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyển phát để vận chuyển, phát tán hàng cấm, hàng lậu và các ấn phẩm có nội dung vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 191/BTTTT-BC ngày 19/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Công văn số 193/BTTTT-BC ngày 19/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực bưu chính.

Các doanh nghiệp viễn thông yổ chức thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và Internet; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và tại các bệnh viện, cơ sở y tế đang quản lý cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật, những thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 và phát tán vi rút phá hoại các cổng hoặc trang thông tin điện tử. Bảo đảm an toàn thông tin mạng. Không thực hiện việc khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn bảo đảm chất lượng dịch vụ trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán./.

​