Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay.

Theo đó, quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay bao gồm các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu làm cơ sở kỹ thuật cho việc quản lý, đánh giá chất lượng pin lithium cho thiết bị cầm tay gồm pin lithium rời hoặc lắp trong điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay. Quy chuẩn không áp dụng đối với pin lithium rời là sạc dự phòng.

Quy chuẩn đưa ra những quy định kỹ thuật gồm: Yêu cầu về các điện cực; yêu cầu về cảm quan; yêu cầu về ký hiệu và nhãn mác; yêu cầu đối với tế bào; yêu cầu về đặc tính điện; yêu cầu về đặc tính an toàn; yêu cầu về dung sai thông số đo; phương pháp đo đặc tính điện; phương pháp đo đặc tính an toàn.

Bên cạnh đó, các quy định về quản lý pin lithium thuộc phạm vi điều chỉnh đã quy định phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong quy chuẩn này và thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn. Việc đo kiểm/thử nghiệm đối với yêu cầu kỹ thuật về đặc tính an toàn được thực hiện bởi phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định hoặc thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận. Các yêu cầu kỹ thuật khác ngoài quy chuẩn này, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm trong nước chỉ định hoặc phòng thí nghiệm ngoài nước thừa nhận hoặc các phòng thí nghiệm trong nước và ngoài nước được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc kết quả đo kiểm/thử nghiệm của nhà sản xuất.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 và thay thế cho Thông tư số 07/2016/TT-BTTTT ngày 17/3/2016.

Xem chi tiết Thông tư tại đây./.​