UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 19/2021

Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
03/05/2021
07:00-17:00 Nghỉ lễ
Thứ 3
04/05/2021
14:00-16:00 HN trực tuyến tỉnh về phòng chống Covid 19 (đ/c GĐ xét nghiệm Covid lúc 13h30) Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Phòng 320 - UBND tỉnh
14:00-16:00 Xét nghiệm COVID (xe đón các đ/c Lãnh đạo sở tại cơ quan lúc 13h45') Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở, Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó giám đốc sở HT văn phòng UBND tỉnh
Thứ 4
05/05/2021
09:00-11:30 Tiêm chủng phòng dịch COVID-19 Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Khoa Nội A - Bệnh viện đa khoa tỉnh
Thứ 5
06/05/2021
08:00-10:00 HN tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu QH khóa XV để vận động bầu cử Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở HT UBND tỉnh
14:00-16:00 HN tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu QH khóa XV để vận động bầu cử Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở HT UBND tỉnh
Thứ 6
07/05/2021
07:45-11:30 Hội thảo chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2021 Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Đ/c Lê Ngọc Việt TT hội nghị tỉnh Lào Cai
Thứ 7
08/05/2021
...
Chủ nhật
09/05/2021
...

Ghi chú