UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 10/2021

Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
01/03/2021
08:00-17:00 Hội nghị tổng kết điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Hà Nam Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở Cục Thống kê tỉnh Hà Nam
Thứ 3
02/03/2021
08:00-17:00 Hội nghị tổng kết điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Hà Nam Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở Cục Thống kê tỉnh Hà Nam
14:00-16:00 Nhận bàn giao TT điều hành đô thị thông minh Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở Đ/c Lê Ngọc Việt,Trần Văn Lượng,Lã Thị Huyền,Đỗ Văn Trinh,Trần Thị Hương Sen TT hành chính công
Thứ 4
03/03/2021
08:30-10:30 Hội nghị khảo sát hiện trạng các Studio của Đài Đ/c Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc sở Phòng họp nhà tròn - Đài PTTH tỉnh
Thứ 5
04/03/2021
...
Thứ 6
05/03/2021
08:30-11:30 Hội nghị trực tuyến Giao ban QLNN quý I/2021 Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Đ/c Nguyễn Đức Cường,Lê Hồng Quang,Lê Thị Thúy Hà,Trần Toàn,Lã Thị Huyền,Lê Ngọc Việt VNPT Hà Nam
13:30-15:30 Giao ban Đ/c Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc sở Đ/c Nguyễn Đức Cường,Lê Hồng Quang,Trần Thị Hương Sen,Nguyễn Thị Thùy Dung,Lê Thị Thúy Hà,Trần Toàn,Lã Thị Huyền,Lê Ngọc Việt Phòng họp Tầng 3
Thứ 7
06/03/2021
...
Chủ nhật
07/03/2021
...

Ghi chú